Overzicht.de Jitzak Luria Academie.Jakob ben Luria.Boeken.Bijbelsoftware.Muziek.Kontakt.

De Jitzak Luria Academie

Website auf Deutsch

Auf Deutsch

© Copyright Jitzak Luria Academie, Katwijk aan Zee, Nederland/Netherlands, 2007, TAML

In english

this website in English
this Website in English

Bezoek ons op facebook met Danny Kraaijenoord en Koos Haasnoot  (nederlands, engels)

film Jakob ben Luria books (English)
film J.L.A. Thenachprogram (English)
film performance of "Transfiguratie" - Jakob Ben Luria

 

Over de Jitzak Luria Academie en zijn oprichter, de bekende thorakenner Jakob ben Luria (1920-2005). Leven en werk.

 

 

Thora en Computer - Nederlands

Over het boek Genesis en zijn vele verborgenheden. Enkele van de belangrijkste bijbelverklaringen van Jakob ben Luria, ondersteund met computer research. Dit boek en het gebruikte programma (ook volledig nederlandstalig) kunnen gratis gedownload worden.

 

Thora en Wetenschap - Nederlands

 

De twee scheppingshoofdstukken van de thora hebben met de gewoonlijke letterlijke interpretaties weinig van doen. Begrijpt men eenmaal de symboliek, zo wordt duidelijk dat de moderne wetenschap met de bijbel niet in strijd is.

 

Het grote Palindroom - Nederlands

 

Ontcijfering van het beroemde kwadraatpalindroom en een beschouwing over het ontstaan van christendom en messianisme.

 

Het boek Bresjith - Nederlands

 

Verklaring bij de vijftig hoofdstukken van Genesis in zeven delen

 

Software für Windows98/Me/2000/XP/Vista/W7/8

Professionele bijbelsoftware. Ook met volledig nederlandse beeldschermteksten en handleiding. Met de Thenach (het Oude Testament) in het hebreeuws in vier versies met vocalen (Aleppo, Stuttgartensia, Westminster en standaardtekst). Grammatica van alle Thenachwoorden (engels en duits). Lineaire vertaling (duits) met vele betekenissen per woord van de gehele Thenach. Statenvertaling loopt parallel met hebreeuwse tekst mee (uitschakelbaar). Bevat behalve de gebruikelijke zoekfuncties vele uitgebreide zoekfuncties voor tekst en getalwaarden horizontaal en verticaal (= bijbelcode, ELS-Code), cabalistische zoekfuncties en vele analytische functies. Kan kosteloos gedownload worden.

 

Databases: 9000 woorden in grondvorm naar getalwaarde geordend, 3000 bijbelse namen met links naar alle bijbelpassages, alle bijbelse getallen in tekstvorm voorkomend met links naar alle bijbelpassages. En zeer veel meer.

 

 

 

De Jitzak Luria Academie en zijn oprichter

 

 

Boeken

 

J.L.A. Thenach Zoek- en Onderzoekprogramma

 

De Jitzak Luria Academie

Jakob ben Luria (oprichter) - Leven en werk

Thora en Computer -  download, boek kopen, informatie

 

Thora en Wetenschap - informatie, leesproef, boek kopen

 

Het grote Palndroom - leesproef, boek kopen, informatie

 

Het boek Bresjith - leesproef, boek(en) kopen, informatie

Verdere Informatie

Programma met grammatica (engels en duits) en lineaire bijbelvertaling per woord (duits) downloaden
 

naar boven

 

Muziek

 

 

Het boek "Thora und Wissenschaft" (zie boven) bevat o.a. een verhandeling over muziek in het licht van de thora. Ter verduidelijking van enkele van de behandelde principes componeerde Jakob ben Luria twee muziekwerken. Deze werken en op de gelijke principes door zijn langdurige medewerker gecomponeerde "fünfzehn kurze Stücke für Klavier" zijn online te beluisteren. Musici kunnen partituren per E-Mail toegezonden krijgen.

 

Muziekstukken online beluisteren

NB! Bij sommige webbrowsers moet na het downloaden op het bestand "thenachpr.exe" dubbelgeklikt worden. Dit bestand wordt meestal door de webbrowser in een venster getoond of is te vinden met de Windows-Explorer in de downloadfolder